parallax background

REVISION OCH M&A

Verifiering och säkring av GDPR-implementeringVerifiera er GDPR-anpassning

Många organisationer har arbetat länge och intensivt med anpassningen till GDPR. Vi kan bistå med en genomlysning av era system och processer i syfte att verifiera er efterlevnad av GDPR. Vårt arbete innefattar rekommendationer kring eventuella förbättringsåtgärder.


Verifiera era leverantörer

GDPR ställer stora krav på kontroll av de personuppgiftsbiträden som anlitas. Vi kan bistå med att verifiera att era leverantörer lever upp till kraven i GDPR.


Säkra er systemleverans

Som leverantör av IT-system eller SaaS-lösningar måste ni kan vissa att er leverans kan leva upp till kraven i GDPR. I de flesta upphandlingar kommer detta att vara ett absolut krav. Ni behöver visa vad ni gjort för att leva upp till de nya kraven och hur kunden kan använda era system på ett säkert sätt. Vi kan hjälpa er att göra en genomlysning av era system, föreslå åtgärder för en säker tillämpning och bistå med råd i samband med systemleveranser för att säkerställa att kunden får svar på sina frågor om en GDPR-säkrad leverans.


M&A - due diligence vid förvärv

Verifiering av efterlevnad av dataskyddsregler kommer att få allt större betydelse vid företagsförvärv. Vi kan bistå med due diligence med avseende på GDPR.