parallax background

Partners

Nedan hittar du våra samarbetspartners

Mindbankque

Mindbanque

Mindbanque är den nordiska finanssektorns strategi- och förändringskonsult. Med konsulter som har mångårig erfarenhet från affären kan vi hjälpa företag inom finanssektorn att lyckas med strategiskt viktiga projekt. Det gör vi genom att tillföra affärskunnande, expertkompetens och ett brinnande engagemang i en bransch i ständig förändring till följd av nya regelverk och ökade förväntningar och krav från kunderna. Konsulter på Mindbanque har lång erfarenhet av affären och djup kompetens av verksamhets- och IT-utveckling inom finanssektorn. Vi arbetar med strategiska frågeställningar, som ledare i förändringsprojekt, som verksamhetsexperter och förändringsledare med djupa kunskaper inom bland annat IT och regelverksimplementation.

www.mindbanque.se
GDM-logo

GDM

Affärsidé – It som fungerar och samarbete som imponerar
Vision – Att vara Sveriges bästa leverantör av Funktionell IT

Affärsområden:
- Drift & förvaltning av IT infrastruktur
- Servicedesk: 24/7/365-funktionalitet
- Kompetenskonsulter: IT-strategier, GDPR i praktiken, säkerhetslösningar, säkerhets strategier
Stand alone tjänster:
- Skydd av data
- Identifiering av data
- Hantering, klassificering, radering av data
- Identifiering av intrång i IT Miljön

www.gdm.se
c2solutions-logo-standing-rgb

C2Solutions

C2Solutions har lång erfarenhet av att ta fram anpassade helhetslösningar för kunder med höga krav på kvalitet och säkerhet. Sedan starten år 2001 har våra oberoende specialister hjälpt kunder inom både offentlig-, totalförsvar- och privat sektor. C2Solutions erbjuder oberoende konsulttjänster inom Säkrad Informationshantering vilket omfattar Informationssäkerhet, Säker systemdesign och Oberoende granskning.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.

www.c2solutions.se/
addlevel

Addlevel

Addlevel är ett Informations- och Cybersäkerhetsbolag med fokus på strategisk rådgivning. Vi skyddar och förbereder svenska företag och myndigheter mot cyberangrepp och svåra IT-incidenter, och agerar expertstöd i deras digitalisering. Vi har också i flera år som ett led i arbetet med efterlevnad, hjälpt organisationer möta kraven på GDPR.

Våra strategiska rådgivare erbjuder expertstöd i hela IT-leveransen på ett strategiskt, taktiskt och operativt plan, t.ex. vid granskningar och kravställning, cloudtransformation och framtagande av långsiktiga strategier kring cybersäkerhet.

www.addlevel.se