parallax background
 

DATASKYDDSOMBUD

Rätt lösningar för dataskyddsombud

 
 
 

Vi löser dina dataskyddsproblem! Kontakta oss här.


Fel: Kontaktformulär hittades inte.

 
 

DPO for hire - externt dataskyddsombud som tjänst

Vi hjälper dig med en outsourcad lösning för dataskyddsombud där vi tillhandahåller resurser och kompetenser i en samlad leverans.
 


Koncept

PrivacyWorks Nordic AB, som juridisk person, är formellt dataskyddsombud (DPO)

En dedikerad kontaktperson/kundansvarig hanterar PrivacyWorks huvudsakliga åtaganden som DPO

Kontaktperson/kundansvarig arbetar nära övriga resurser inom PrivacyWorks. Genom en kombination av individuella kompetenser och samarbeten främjas en effektiv leverans till den personuppgiftsansvarige

DPO-tjänsten tillhandahålls i abonnemangsform, med möjlighet att köpa till tjänster vid behov


Know-how

Kundansvarig/kontaktperson har tillräckliga kunskaper om GDPR för att möta kundens krav i den dagliga verksamheten. Kundansvarig/kontaktperson har dessutom spetskompetens inom andra relevanta områden

Juridisk spetskompetens inom GDPR tillhandahålls via PrivacyWorks juristteam, som arbetar nära kundansvarig/kontaktperson

Vid behov kan andra kompetenser erbjudas inom ramen för PrivacyWorks nätverk (IT-säkerhet, informationssäkerhet, digitalisering, projekt-/programledning etc.). Kräver tilläggsbeställning och ligger utanför det fasta abonnemanget

Samlad know-how och samordnade insatser främjar effektiv leverans


Innehåll

DPOs ansvar följer av GDPR:
Övervakning/compliance
Insamling av in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
Kontroll av att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
Information och råd till organisationen.


Övrigt

Rådgivning kring konsekvensbedömningar
Kontaktperson gentemot Datainspektionen
Kontaktperson gentemot de registrerade och personalen inom organisationen.

DPO for hire tillhandahålls i enlighet med Artikel 29-gruppens riktlinjer om dataskyddsombud (WP 243).

DPO coach - support för dig som är dataskyddsombud

DPO coach riktar sig mot dig som är dataskyddsombud och erbjuder support i form av rådgivning och erfarenhetsutbyte.Rådgivning inom dataskyddsjuridik och kring rollen som dataskyddsombud tillhandahålls av PrivacyWorks experter.


PrivacyWorks anordnar fyra nätverksträffar om året för erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma dataskyddsombud.


Genom DPO Coach erbjuds rabatter på utbildningar inom dataskyddsjuridik och på systemstöd för regelefterlevnad.


DPO Coach tillhandahålls i abonnemangsform mot en fast månadsavgift, med möjlighet att köpa till tjänster vid behov. I månadsavgiften ingår upp till 4 timmars rådgivning.