parallax background
 

GDPR i offentlig verksamhet– fördjupningskurs som sätter fokus på de praktiska problemställningarna

En heldagskurs den 9 april om hur lagstiftningarna kring dataskydd (GDPR och dataskyddslagen) i offentlig verksamhet fungerar.

 
 

GDPR i offentlig verksamhet – fördjupningskurs som sätter fokus på de praktiska problemställningarna

 
 
NÄR: 9 april 2019
VAR: Stockholm
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Christer Hjert och Lotta Kavtaradze
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.se
KURSAVGIFT: SEK 7 900 exkl. moms
 

 


Kursbeskrivning
Under den här fördjupningsdagen om dataskyddsfrågor i offentlig verksamhet börjar vi med en kort påminnelse om de grundläggande dataskyddsprinciperna och tar sedan direkt sikte på de praktiska problemställningarna som är flitigt förekommande hos kommuner och andra myndigheter och kommunala bolag. Lotta Kavtaradze och Christer Hjert har båda lång erfarenhet av dataskyddsfrågor i offentlig verksamhet. Christer Hjert är dessutom en av landets främsta jurister inom förvaltnings- och kommunalrättens område och känner väl till alla kommunala verksamhetsområden och deras särskilda utmaningar. Utbildningen tar därför inte bara upp dataskyddsfrågor specifikt, utan även allmänna juridiska frågeställningar inom myndighetsområdet. Vi kommer att beröra bland annat diarieföring och ärendehandläggning, skolan, sociala medier, registerutdrag och webbpubliceringar. Deltagarna kommer att ges möjlighet att påverka kursinnehållet.

Målgrupp
Alla som arbetar på kommuner och andra offentliga verksamheter.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på Privacy Works Nordic AB via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är juristen och organisations-/ledarskapskonsulten Christer Hjert och dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze. Christer har ett förflutet som domare och jurist på SKL. Han är verksam som konsult och utbildare sedan 2002 och har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag parallellt med sin konsultverksamhet. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor och har bland annat skrivit en lagkommentar till delar av offentlighets- och sekretesslagen samt till kommunallagen.

Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen bland annat med inriktning på kommunala frågor, och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Hon har över 25 års erfarenhet av dessa frågor.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks.

Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy. Klicka här för mer information.

Tid och plats
Kursen ges den 9 april 2019 i Stockholm. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kursavgift
Kursavgiften är 7 900 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Är du tidigare kund hos PrivacyWorks får du 10% rabatt på kursavgiften.

Anmälan
Anmälan sker på nedan formulär.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast den 1 april återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500
 
 

Anmäl dig härDeltagare

Kund hos PrivacyWorks sedan tidigare?

Företag

Genom att fylla i matallergi i denna ruta samtycker du till att Privacy Works Nordic AB behandlar denna uppgift i syfte att beställa rätt mat till dig i samband med kursen som du anmäler dig till. Denna uppgift raderas snarast efter avslutad kurs. I övrigt gäller samma villkor som i Privacy Works Nordic AB Privacy Statement.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS