parallax background
 

Privacy Talks: Kan tillgången till personuppgifter hämma konkurrensen?

Ett frukostseminarium frukostseminarium om nyttjande av personuppgifter.

 
 
 
 
NÄR: Tisdag 5 november 2019
VAR: Centrala Stockholm
TID: 08:15 - 09:30
KURSLEDARE: Rickard Nilsson, PrivacyWorks
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
KOSTNAD: 200 SEK
 

 
Välkommen på ett frukostseminarium Ett frukostseminarium om nyttjande av personuppgifter.

Representanter för EU-kommissionen, såsom Margrethe Vestager m.fl., har vid flertalet tillfällen indikerat att det fria flödet av personuppgifter utgör en betydande roll för den digitala inre marknaden. En tysk konkurrensmyndighet har tillsammans med en tysk dataskyddsmyndighet ålagt Facebook restriktioner vad gäller nyttjande av personuppgifter mellan Facebooks olika plattformar. Amerikanska FTC menar att amerikansk konkurrenslagstiftning saknar verktyg för att handskas med eventuella konkurrenshämmande förfaranden när förfarandet inbegriper behandling av personuppgifter.

Bör personuppgiftsbehandling utgöra en del av konkurrensrätten? Besitter EUs konkurrenslagstiftning de verktyg som krävs för att på ett fullgott sätt reda ut och avgöra om en handling för vilken personuppgifter är avgörande, påverkar konkurrensen? Allt detta och mycket mer kommer vi ta upp på detta frukostseminarium.

Tid och plats
Kursen ges den 5 november 2019 i Stockholm, mellan 08:15 - 09:00.

Kostnad
Kostnad är 200 kronor. Dokumentation och frukost ingår.


Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS