parallax background
 

Privacy Talks 1 oktober 2019: Brexit och Schrems 2 – Det är dags att förbereda sig nu!

Kostnadsfria morgonseminarium där du deltar på distans

 

Brexit och Schrems 2 – det är dags att förbereda sig nu

MEDVERKANDE: Lotta Kavtaradze, Emma Lilja Sjödin, Rickard Nilsson, Axel Tandberg, PrivacyWorks, Tina Hansson, Livstråden
FRÅGOR: lotta.kavtaradze@legalworks.se

Denna gång gästades vi av EU-experten Tina Hansson.

Brexit närmar sig och med den blir Storbritannien ett tredjeland. Något som motsvarar Privacy Shield kommer att dröja. Har ni kartlagt om ni har några dataflöden till Storbritannien, t.ex. via IT-systemleverantörer? Hur ska ni i sådana fall få dem lagliga före Brexit den sista oktober?

Inom några månader kommer också EU-domstolens dom i det uppmärksammade Schrems 2-målet. Domen kan innebära att standardavtalsklausulerna inte längre kan användas i överföringar av personuppgifter till USA. Kanske faller även Privacy Shield (Schrems 1), precis som Safe Harbour gjorde 2015. Är ni beredda?

Vi diskuterade vad man kan göra för att förbereda sig inför dessa scenarier. Det är inte några orealistiska skräckscenarier utan verklighet för oss dataskyddsarbetare!

Diskussionspunkter
1. Vad handlar det om? Tidsaspekter.
2. Skillnaden på deal och no deal Brexit
3. Kartläggning/dokumentation/accountability
4. Riskanalys
5. Konsekvensanalys
6. Informera i den egna organisationen
7. Inventera pågående förhandlingar
8. Andra alternativ
9. Vem fattar beslut?
10. Compliance och revision

 


Presentation

Förberedelser för Brexit

Video

Brexit med Emma Lilja Sjödin

 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS