parallax background
 

Privacy Talks 4 februari 2020: Arkivutredningen

Ett kostnadsfritt morgonseminarium där du deltar på distans

 
 

Arkivutredningen

 
 

Alla organisationer har arkiv! GDPR innehåller massor av regler om arkiv, till skillnad från tidigare dataskyddslagstiftningar. I betänkandet SOU 2019:58 skriver arkivutredningen om viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling, och ger förslag om hur arkivområdet ska regleras och styras framöver. 

För första gången föreslås att även enskilda arkiv ska regleras, vilket gör att arkivutredningen inte bara är av stort intresse för offentlig sektor utan även för näringslivet och föreningar. 

Det här är ett område där många av oss känner oss vilsna, därför bjöd vi in Katarina Ekelöf som är ordförande i FAI, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, för att diskutera utredningens förslag. 

Medskick:

  • Du som ska leverera information till NAD kan läsa mer här
  • Det är inga radikala reformer som föreslås, snarare förtydliganden. 
  • Enskilda arkiv som får statsbidrag föreslås omfattas av arkivlagen, och då också av GDPR:s bestämmelser om arkiv. 
  • Även andra organisationer måste förstås kunna bilda arkiv innehållande personuppgifter, då rimligen med ett berättigat intresse som rättslig grund. 
  • Det föreslås att myndigheter ska vara skyldiga att vid upphandling, utveckling och idrifttagande av informationssystem försäkra sig om att handlingar och uppgifter i systemet kan föras över till andra system, avskiljas och gallras.
  • Observera att när termen "gallring" används i dataskyddssammanhang behöver det inte betyda att uppgiften ska förstöras, utan det handlar om att den inte ska vara tillgänglig för ett visst ändamål längre. 

Presentation

Arkivutredningen

Video

  
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS