parallax background
 

Privacy Talks: Ansvarsbegränsningar i biträdesavtal

Ett kostnadsfritt morgonseminarium där du deltar på distans

 
 
 
 
NÄR: Tisdag 14 januari 2020
VAR: GoToMeeting
TID: 08:00 - 09:00
MEDVERKANDE: Karl-Fredrik Björklund, Wikström & Partners, David Frydlinger, Cirio Advokatbyrå, Tomas Jalling, Privacyworks
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt!
 

 
Biträdesavtal innehåller inte sällan ansvarsklausuler som kan innebära att den ena parten begränsar sitt ansvar för eventuella skadestånd och sanktionsavgifter som misstag i hanteringen av personuppgifterna kan medföra. Väldigt många frågar sig vad detta egentligen innebär och om det är viktigt att dessa klausuler finns med. Innebär klausulen någon risk för parterna? Finns det några trender, någon formulering som börjar bli vanlig?

David Frydlinger och Kalle Björklund har skrivit artiklar i ämnet och har mycket att säga! Var med när vi diskuterar detta ständigt aktuella ämne!

Tid och plats
Morgonseminariet hålls den 14 januari 2020 kl. 8.00 - 9.00 i Stockholm och på distans via GoToMeeting.

Medverkande
David Frydlinger, advokat och managing partner på Cirio Advokatbyrå
Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare i Wikström & Partners
Moderator: Tomas Jalling, VD och senior advisor på Privacyworks

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS