parallax background
 

Privacy Practice del 2 och 3: Var sak på sin plats - Informationsförvaltning och gallring

Två halvdagsseminarier om informationsförvaltning och gallring.

 
 

Privacy Practice: Var sak på sin plats - Informationsförvaltning och gallring


ANMÄL DIG HÄR

 
 
NÄR: Onsdag 20 november 2019
VAR: Convendum, Regeringsgatan 30, Stockholm
TID: 09:00 - 16:30
KURSLEDARE: Lotta Kavtaradze, PrivacyWorks
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
AVGIFT: 2900 SEK för halvdag, 4900 SEK för heldag. 10% rabatt för deltagande online!
 
 

Välkommen på två seminarier om informationsförvaltning (förmiddag) och gallring (eftermiddag).

Del 2 och 3 i vår seminarieserie Privacy Practice!

Dagen är ett samarbete med FAI och GDM. Kunder till PrivacyWorks och GDM får gå 2 för priset av 1. Samma sak gäller för medlemmar i FAI.

På allmän begäran har vi nu sett till att seminarierna är tillgängliga online! Ett bra alternativ för dig som har svårt att ta dig till Stockholm just denna dag.

Moderator under dagen är Katarina Ekelöf, ordförande i FAI - Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning, Chef Dokumentstyrning på Swedavia AB sedan 2017. Hon har arbetat i 30 år som chef inom såväl statlig, kommunal och privat sektor med ansvar för ordning och reda i verksamhetens information.

Vi kommer också att få träffa:
Benny Sundholm, som har över 20 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, informationsförvaltning, dataskyddslagstiftningen m.m.
Sara Salkvist, enhetschef Dokumentadministration på Luftfartsverket och Sjöfartsverket sedan 2016. Innan dess var hon kommunarkivarie i Nässjö kommun och arbetade bland annat med projekt Verkan för att införa processbaserad arkivredovisning och i ett länsgemensamt projekt för att införa ett e-arkiv.
Robert Lecklin, som har arbetat de senaste 20-åren på Autonomy, IBM och Accenture med att hjälpa företag att bli mera effektiva och framgångsrika på att affärsmässigt hantera samtliga sina diversifierade informationstillgångar för att serva kunder bättre, förbättra analys och möjliggöra digitalisering.
Kerstin Svensson, digitaliseringsprojektledare på Kristianstad kommun. Tidigare dokumentstyrningsstrateg hos Region Skåne i 8 år, där hon designade och implementerade en potent informationsplattform inklusive ärendehantering och nämndadministration. Kerstin menar att man ska ha ett helhets- och helikopterperspektiv på sin informationshantering men att man måste börja gräva där man står.

Förmiddag
Hur skapar man en struktur i sin informationsförvaltning som är logisk, lätt att använda och säker? Om medarbetarna inte får använda e-posten som ett arkiv och inte lagra på sin hårddisk, var ska de lagra sina dokument då? Att skapa en god informationsstruktur är A och O i allt dataskyddsarbete, påstår vi. Och kanske en av de svåraste utmaningarna man måste våga möta. Lyssna på vår panel och få många bra tips, ställ frågor och prata med systemleverantörer!

Eftermiddag
Bevarande och gallring av information är en fråga som diskuteras i alla organisationer, åtminstone de som arbetar seriöst med sina dataskyddsfrågor. Hur ska en dokumenthanteringsplan ser ut? Vad ska man ta hänsyn till när man fastställer gallringstider? Lyssna på vår panel och få många bra tips, ställ frågor och prata med systemleverantörer!

Tid och plats
Seminarierna ges den 20 november 2019 i centrala Stockholm. Förmiddag: 9-12. Eftermiddag: 13-16:30.

Kostnad
Kostnaden är 2900 kronor för halvdag och 4900 kronor för heldag. Dokumentation, kaffe och mingellunch ingår (gäller både halv- och heldag). 10% rabatt för deltagande online.

Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 10 dagar före kursstart återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.

 

Klicka här för att komma till anmälningssidan

 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS