parallax background
 

Privacy Practice: Dataskyddet runt på 180 minuter + DP Academy alumnidag

Ett halvdagsseminarium där du får handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden, samt en halvdag för DP Academy-alumni.

 
 
 
 
NÄR: Onsdag 16 oktober 2019
VAR: Centrala Stockholm
TID: 09:00 - 16:30
KURSLEDARE: Emma Lilja Sjödin, PrivacyWorks och Lotta Kavtaradze
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
KOSTNAD: 2900 SEK för halvdag, 4900 för heldag
 

 
Välkommen på ett halvdagsseminarium där du får handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden, och en eftermiddag för DP Academy-alumni.
Del 2 i vår seminarieserie Privacy Practice!

Förmiddag: Hur skapar man ett dataskyddsprogram som fungerar i praktiken? På detta seminarium får du handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden. Du behöver inte uppfinna hjulet! Vilka är grundelementen i ett dataskyddsprogram? Vilka krav ställer dataskyddslagstiftningen på vad man ska göra? Hur kan en årscykel se ut? Vart ska du rapportera och hur kan en rapport se ut? Vad ska man särskilt tänka på?

Eftermiddag: Under den här eftermiddagen, som är reserverad för gamla kursdeltagare på DP Academy, kommer vi att ta upp aktuella praktiska och juridiska frågor som har påverkan på arbetet som dataskyddsombud (och liknande befattningar). Deltagarna kan skicka in frågor i förväg och vi ser fram emot givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Flera lärare från DP Academy kommer att delta. Detta är en praktisk dag där vi diskuterar problemlösningar och knyter kontakter.

Tid och plats
Kursen ges den 16 oktober 2019 i Stockholm. Start: frukost 9.00. Avslutning 16:30.

Kostnad
Kostnad är 2900 kronor för en halvdag och 4900 för en heldag. Dokumentation och frukost ingår.


Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS