parallax background
 

Offentlighet, sekretess och dataskydd

En heldagskurs om samspelet mellan GDPR, TF, OSL och arkivlagen

 
 
 
 
NÄR: 10 december
VAR:Convendum, Vasagatan 16, Stockholm, eller via GoToMeeting
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Christina Hansson, Livstråden, och Christer Hjert, Kommunakuten
KOSTNAD: SEK 4900
 

 
Kursbeskrivning
Seminariet avser att belysa hur EU:s dataskyddsförordning, GDPR, dess generella kompletteringslagstiftning, utlämnande av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (ändrad sedan den 1 januari 2019), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och den svenska arkivlagstiftningen hänger samman. Dessa fyra regeluppsättningar ska tillämpas parallellt, men i vilka situationer ska man in i den ena och in i den andra? Hur hanteras sambanden i praktiken mellan dessa fyra regeluppsättningar?

• Vilken metod kan man ha för en prövning om utlämnande av allmänna handlingar gäller eller om handlingen omfattas av sekretess? På vilket sätt påverkar regleringen i GDPR detta?
• På vilket sätt hänger bestämmelserna i den svenska arkivlagstiftningen ihop med GDPR:s krav på skyddsåtgärder i samband med personuppgifter för behandling för arkivändamål av allmänt intresse? Vad händer på arkivområdet och hur är Riksarkivet inblandad i samband med GDPR?
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan utlämnande av allmänna handlingar och en begäran om registerutdrag enligt GDPR?
• Vad anger aktuell rättspraxis som berör utlämnade av allmänna handlingar, sekretess eller arkivregler, framför allt när GDPR är inblandad?

För att skapa förståelse för sammanhangen mellan de olika regeluppsättningarna, vad de kräver och vilka bestämmelser som kan innebära sanktionsavgifter m.m. så kommer det att vara genomgång av olika lathundar. Lathundarna kan sedan fungera som praktiskt arbetsmaterial efter kursen. Lathundarna eller processguiderna behandlar bl.a. att begära ut handlingar enligt offentlighetsprincipen eller registerutdrag enligt GDPR och arkivregleringen i GDPR och dess påverkan på svensk rätt.

Dagen kommer att präglas av befintliga regelverk, lathundar & guider, rättspraxis, vad som händer framöver och praktiska övningar.

Målgrupp
Kursen riktar sig till beslutsfattare och handläggare vid statliga myndigheter, kommuner och regioner, kommunala bolag och andra som har behov eller intresse av personuppgifter, offentlighetsprincipen och arkivfrågor samt relationen mellan dessa områden.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till kursledarna via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Christer Hjert, VD och delägare i Kommunakuten AB, är en av landets främsta jurister inom förvaltnings- och kommunalrättens område, med mycket lång erfarenhet av juridiska och organisatoriska frågor främst inom kommun- och landstingssektorn innefattande de flesta kommunala verksamhetsområdena. Han arbetar som föreläsare och konsult avseende rådgivningsinsatser, utredningsuppdrag och verksamhetsutveckling för kommuner, landsting (numera regioner) och kommunala bolag. Christer har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Han har även varit bitr. kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Christer har bland annat skrivit en lagkommentar till delar av offentlighets- och sekretesslagen samt till den nya kommunallagen och även deltagit som sakkunnig i statliga utredningar inom främst kommunalrättens område.

Christina Hansson, arbetar med juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult där hon är verksam bl.a. som föreläsare inom olika EU-rättsliga sakområden bl.a. EU:s dataskyddsförordning, producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial m.m. för advokatbyråer, företag och kommuner m.fl. Hon arbetar även med Sveriges Rikes Lag (den blå lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina har över 20 års erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt och är bl.a. väl insatt i både svensk och EU-rättslig lagstiftningsprocess och rättstillämpning.

Klimatsmart
I samband med att vi tog emot utmärkelsen "Årets Eldsjäl" i Breakit Impact Challenge tidigare i år har vi fortsatt att utveckla och förbättra vårt miljötänk och våra tjänster. Med fokus på klimatet har vi nu beslutat att erbjuda de flesta av våra utbildningar på distans, för att minimera resor och onödiga utsläpp. Förutom detta har vi en policy där vi vill minimera waste, och därför undviker pappersutskrifter, samt ett framträdande grönt tänk när vi väljer matleverantörer.

Den som vill delta på distans via GoToMeeting får 200 kr rabatt, eftersom vi vill uppmuntra till mindre resande. Glöm inte att ange det i anmälan.

Tid och plats
Kursen ges den 10 december 2019 i Stockholm eller via GoToMeeting. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kostnad
Kursavgiften är 4900 kronor. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Ange i anmälan om du vill ha frukost.
Är du tidigare kund hos PrivacyWorks får du 10% rabatt på kursavgiften. Varannan deltagare från samma organisation får 50% rabatt.
Early bird! Anmäler du dig innan 1 november får du 700 kr rabatt på kursavgiften.
OBS: rabatterna går inte att kombinera.

Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 10 dagar före kursstart återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 0733 501 500.
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS