parallax background
 

Konsten att skapa en Compliance-kultur i praktiken

En halvdag med en paneldiskussion kring företagskultur och vad som krävs för att Compliance ska bli en del av företagskulturen där du jobbar.

 
 
 
 
NÄR: 13 mars 2019
VAR: Stockholm, Regeringsgatan 30
TID: 09:00-12:00 med efterföljande lunchmingel
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.se
KOSTNAD: SEK 3 900 exkl. moms. Lunch ingår.
 

 


Beskrivning
Ni har tagit fram policys och instruktioner, utbildat personalen både en och två gånger, pratat på arbetsplatsmöten och chefsträffar om hur viktigt det är att alla följer lagar och regler och de riktlinjer som finns i organisationen. Men ändå är det inte många anställda som använder det nya dokumenthanteringssystemet eller ens har hört talas om det. De lagrar fortfarande sina dokument på den egna hårddisken och e-postlådan är precis lika full som förut. Det här med mutor och bestickning verkar gå in genom ena örat och ut genom det andra lika fort hos både säljare och inköpare, trots att ni har upprepat ert mantra om bjudresor och restaurangbesök.

Känner ni igen er? Vill ni ha tips och råd om hur man kan genomföra ett stort förändringsarbete och skapa en hållbar företagskultur som faktiskt tar hänsyn till ert arbete med regelefterlevnad? Kom och lyssna på vår paneldiskussion kring ämnet, där alla paneldeltagare har flerårig erfarenhet från olika branscher, och stor erfarenhet av konsten att skapa en compliancekultur från insidan.

LÄS HELA INBJUDNINGEN HÄR.

Panel
Panelen består av:
Nina Macpherson, en av Sveriges mest välrenommerade bolagsjurister och arbetade till i våras som Senior Vice President, Chief Legal Officer och Secretary of the board på Ericsson. Hon har jobbat mycket med compliance bland annat inom konkurrensrätten och på anti-korruptionsområdet.
Leif Frykman, medgrundare till LegalWorks Nordic AB. Leif har mycket stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och hans mantra är Kommunikation, kommunikation, kommunikation!
Michaela Angonius, Vice President Head of Group Regulatory and Privacy på Telia. Hon har under de senaste 10 åren arbetat med regulatoriska frågor inom telekommarknaden.
Per Björkman, som har närmare 20 års erfarenhet av ledande roller i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på compliance och regelverkstolkning.
Christer Hjert, en av Sveriges ledande experter på kommunala styrnings- och ledningsprocesser. Han har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist inom (nuvarande) SKL.
Moderator är Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner på advokatbyrån Cirio, ordförande i Forum för dataskydd.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks.

Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy. Klicka här för mer information.

Tid och plats
Eventet hålls den 13 mars 2019. Klockan 09:00-12:00 med efterföljande lunchmingel.

Kostnad
Avgiften är 3 900 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 5 mars 2019. Anmälan sker på nedan formulär.

Avanmälan
Anmälan är bindande.

 
 

Anmäl dig härGenom att fylla i matallergi i denna ruta samtycker du till att Privacy Works Nordic AB behandlar denna uppgift i syfte att beställa rätt mat till dig i samband med kursen som du anmäler dig till. Denna uppgift raderas snarast efter avslutad kurs. I övrigt gäller samma villkor som i Privacy Works Nordic AB Privacy Statement.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS