parallax background
 

GDPR i skolan - en fördjupningskurs som sätter fokus på de praktiska problemställningarna

För dig som jobbar i kommunal skola eller friskola

 
 
 
 
NÄR: 9 oktober 2019
VAR: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm, eller GoToMeeting
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Lotta Kavtaradze, PrivacyWorks, och Christer Hjert, Kommunakuten
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
KOSTNAD: SEK 4900
 

 
Kursbeskrivning
Under den här fördjupningsdagen om dataskyddsfrågor i skolans verksamhet börjar vi med en kort påminnelse om de grundläggande dataskyddsprinciperna och tar sedan direkt sikte på de praktiska problemställningarna som är flitigt förekommande hos kommunala skolor och friskolor. Vi har också ett pass som förbereder er för tillsyn och inspektion från Datainspektionen. Lotta Kavtaradze och Christer Hjert har båda lång erfarenhet av dataskyddsfrågor i skolans verksamhet. Christer Hjert är dessutom en av landets främsta jurister inom förvaltnings- och kommunalrättens område Vi kommer att beröra bland annat lärplattformar, sociala medier, foton och filmer, webbpubliceringar, kamerabevakning, gallringsfrister och elevhälsan. Deltagarna kommer att ges möjlighet att påverka kursinnehållet.

Målgrupp
Rektorer och andra skolanställda, kommunala tjänstemän och förtroendevalda som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas i skolan. Även personer från friskolor har stort utbyte av kursen, eftersom reglerna för kommunala skolor och friskolor inte skiljer sig åt så mycket när det gäller integritetsskyddet.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på Privacy Works Nordic AB via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är juristen och organisations-/ledarskapskonsulten Christer Hjert och dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze. Christer har ett förflutet som domare och jurist på SKL. Han är verksam som konsult och utbildare sedan 2002 och har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag parallellt med sin konsultverksamhet. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor och har bland annat skrivit en lagkommentar till delar av offentlighets- och sekretesslagen samt till kommunallagen.

Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen bland annat med inriktning på kommunala frågor, och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Hon har över 25 års erfarenhet av dessa frågor och har föreläst i ett stort antal skolor de senaste åren. Eftersom Datainspektionen har meddelat att man kommer att granska bland annat skolans verksamhet de kommande två åren, kommer hennes erfarenheter från Datainspektionen mycket väl till pass under den här utbildningen.

Klimatsmart
I samband med att vi tog emot utmärkelsen "Årets Eldsjäl" i Breakit Impact Challenge tidigare i år har vi fortsatt att utveckla och förbättra vårt miljötänk och våra tjänster. Med fokus på klimatet har vi nu beslutat att erbjuda de flesta av våra utbildningar på distans, för att minimera resor och onödiga utsläpp. Förutom detta har vi en policy där vi vill minimera waste, och därför undviker pappersutskrifter, samt ett framträdande grönt tänk när vi väljer matleverantörer.

Den som vill delta på distans via GoToMeeting får 200 kr rabatt, eftersom vi vill uppmuntra till mindre resande. Glöm inte att ange det i anmälan.

Tid och plats
Kursen ges den 9 oktober 2019 i Stockholm eller via GoToMeeting. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kostnad
Kursavgiften är 4900 kronor. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Ange i anmälan om du vill ha frukost.

Är du tidigare kund hos PrivacyWorks får du 10% rabatt på kursavgiften. Varannan deltagare från samma organisation får 50% rabatt.
Early bird! Anmäler du dig innan 1 september får du 700 kr rabatt på kursavgiften.
OBS: rabatterna går inte att kombinera.

Anmälan
Anmälan sker på denna länk.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 10 dagar före kursstart återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS