parallax background
 

GDPR hos Personal & HR

En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor Bli uppdaterad på gällande lagstiftning. Diskutera frågor med kolleger och experter.

 
 

GDPR hos Personal & HR

 
 
NÄR: 14 maj 2019
VAR: Stockholm
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Lotta Kavtaradze och Effie Kourlos
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.se
KURSAVGIFT: SEK 7 900 exkl. moms
 

 
Fullbokat! Vid intresse kommer vi köra en till omgång till hösten. Anmäl ditt intresse på info@privacyworksnordic.com

Kursbeskrivning
För att förstå vad man får registrera om sina anställda och hur länge man får ha kvar informationen, behöver man gå till den arbetsrättsliga lagstiftningen och se vad den kräver att arbetsgivaren dokumenterar och ska kunna bevisa långt efteråt. Därför behöver dataskyddsjurister samarbeta med arbetsrättsjurister för att komma fram till ett bra resultat. Det är precis vad den här mycket populära kursen går ut på, ett samarbete mellan arbetsrätt och dataskyddsjuridik. Vi kommer bland annat att beröra rekrytering, gallring av information om tidigare anställda, arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, övervakning och kontroll, och sjukskrivning/rehab.

Målgrupp
Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal samt dataskyddsombud, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl. som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas inom HR-området.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på Privacy Works Nordic AB via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze och arbetsrättsjuristen Effie Kourlos. Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Effie Kourlos är verksam som konsult och utbildare med specialinriktning inom arbetsrätt. Effie har varit verksam sedan 2010 och har en bakgrund som jurist vid Hannes Snellman advokatbyrå samt som arbetsrättsspecialist vid en av Stockholms arbetsrättsliga specialistbyråer.

Tillsammans kan Lotta och Effie ge mycket vägledning om hur man kan hantera personuppgifter om anställda på ett integritetsvänligt men effektivt sätt.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks. Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy. Klicka här för mer information.

Tid och plats
Kursen ges den 14 maj 2019 i Stockholm. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kursavgift
Kursavgiften är 7 900 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Är du tidigare kund hos PrivacyWorks får du 10% rabatt på kursavgiften.

Anmälan
Anmälan sker här nedan.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast den 20 april återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.
 
 

Anmäl dig härDeltagare

Kund hos PrivacyWorks sedan tidigare?

Företag

Genom att fylla i matallergi i denna ruta samtycker du till att Privacy Works Nordic AB behandlar denna uppgift i syfte att beställa rätt mat till dig i samband med kursen som du anmäler dig till. Denna uppgift raderas snarast efter avslutad kurs. I övrigt gäller samma villkor som i Privacy Works Nordic AB Privacy Statement.

 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS