parallax background
 

GDPR hos Personal & HR – ett samarbete med Edlegio

En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor Bli uppdaterad på gällande lagstiftning. Diskutera frågor med kolleger och experter.

 
 

GDPR hos Personal & HR – samarbete med Edlegio

 
 
NÄR: 5 februari 2019
VAR: Stockholm
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Lotta Kavtaradze och Effie Kourlos
FRÅGOR: info@edlegio.com
KOSTNAD: SEK 7 900 exkl. moms
 

 
Kursbeskrivning
En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor. Vi pratar inte bara om dataskyddslagstiftningen utan sätter den i praktisk relation till arbetsrättslig lagstiftning så att deltagarna får konkreta råd om hanteringen av personuppgifter inom Personal & HR. Det är inte ovanligt att både företag och myndigheter ser på integritetsskyddet som en extern fråga, alltså något som primärt rör exempelvis kunder och kommuninvånare. Då glömmer man en stor del av sitt ansvar, nämligen de dataskyddsfrågor som rör den egna personalen. Det är ofta där de verkligt känsliga personuppgifterna kommer in. Hälsoinformation, olika former av övervakning och prestationsmätning, misstankar om brott o.s.v. är ingenting ovanligt inom HR-sektorn, för att inte tala om omdömen och värderande information som kan upplevas som mycket känslig från ett personligt perspektiv. För att förstå vad man får registrera om sina anställda och hur länge man får ha kvar informationen, behöver man gå till den arbetsrättsliga lagstiftningen och se vad den kräver att arbetsgivaren dokumenterar och ska kunna bevisa långt efteråt. Därför behöver dataskyddsjurister samarbeta med arbetsrättsjurister för att komma fram till ett bra resultat. Det är precis vad den här kursen går ut på, ett samarbete mellan arbetsrätt och dataskyddsjuridik. Under en heldag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta dataskyddslagstiftningen krav. Vi kommer att utgå från en anställds hela livscykel, från rekrytering till avslutad anställning via löneadministration, medarbetarsamtal, övervakningsåtgärder, skyddade personuppgifter, publicering på hemsidan och mycket mera. Vad får arbetsgivaren registrera? Hur länge ska man ha kvar informationen? Hur får man kommunicera informationen internt och externt? Vilken information ska de anställda få? Det är några av de frågeställningar vi kommer att ta upp i denna specialdesignade kurs för HR-specialister inom både privat och offentlig sektor.

Målgrupp
Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal samt dataskyddsombud, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl. som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas inom HR-området.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze och arbetsrättsjuristen Effie Kourlos. Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Effie Kourlos är verksam som konsult och utbildare med specialinriktning inom arbetsrätt. Effie har varit verksam sedan 2010 och har en bakgrund som jurist vid Hannes Snellman advokatbyrå samt som arbetsrättsspecialist vid en av Stockholms arbetsrättsliga specialistbyråer.

Tillsammans kan Lotta och Effie ge mycket vägledning om hur man kan hantera personuppgifter om anställda på ett integritetsvänligt men effektivt sätt.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks. Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy.

Klicka här för mer information.

Om Edlegio
Edlegio är ett modernt utbildningsföretag som arrangerar affärsorienterade kurser för professionella målgrupper. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden.
Edlegio är en del av den nordiska mediekoncernen Alma Media som i Sverige bland annat äger och ger ut affärstidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik, Lag & Avtal samt Personal & Ledarskap m fl. Genom att vara en del av Alma Media så säkerställer vi en såväl bred som nischad räckvidd i utvalda målgrupper och marknader för våra utbildningar.

Tid och plats
Kursen ges den 5 februari 2019 i Stockholm. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kostnad
Kursavgiften är 7 900 kronor exkl. moms. I priset ingår kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.

Anmälan
Anmälan sker hos Edlegio HÄR.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@edlegio.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS