parallax background
 

GDPR i skolan

En fördjupningskurs under en heldag som sätter fokus på de praktiska problemställningarna.

 
 
 
 
NÄR: 10 juni 2019
VAR: Stockholm
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Christer Hjert och Lotta Kavtaradze
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.com
KURSAVGIFT: SEK 7 900 exkl. moms
 

 


Kursbeskrivning
Under den här fördjupningsdagen om dataskyddsfrågor i skolans verksamhet börjar vi med en kort påminnelse om de grundläggande dataskyddsprinciperna och tar sedan direkt sikte på de praktiska problemställningarna som är flitigt förekommande hos kommunala skolor och friskolor. Vi har också ett pass som förbereder er för tillsyn och inspektion från Datainspektionen. Lotta Kavtaradze och Christer Hjert har båda lång erfarenhet av dataskyddsfrågor i skolans verksamhet. Christer Hjert är dessutom en av landets främsta jurister inom förvaltnings- och kommunalrättens område Vi kommer att beröra bland annat lärplattformar, sociala medier, foton och filmer, webbpubliceringar, kamerabevakning, gallringsfrister och elevhälsan. Deltagarna kommer att ges möjlighet att påverka kursinnehållet.

Målgrupp
Rektorer och andra skolanställda, kommunala tjänstemän och förtroendevalda som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas i skolan. Även personer från friskolor har stort utbyte av kursen, eftersom reglerna för kommunala skolor och friskolor inte skiljer sig åt så mycket när det gäller integritetsskyddet.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på Privacy Works Nordic AB via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är juristen och organisations-/ledarskapskonsulten Christer Hjert och dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze. Christer har ett förflutet som domare och jurist på SKL. Han är verksam som konsult och utbildare sedan 2002 och har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag parallellt med sin konsultverksamhet. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor och har bland annat skrivit en lagkommentar till delar av offentlighets- och sekretesslagen samt till kommunallagen.

Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen bland annat med inriktning på kommunala frågor, och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Hon har över 25 års erfarenhet av dessa frågor och har föreläst i ett stort antal skolor de senaste åren. Eftersom Datainspektionen har meddelat att man kommer att granska bland annat skolans verksamhet de kommande två åren, kommer hennes erfarenheter från Datainspektionen mycket väl till pass under den här utbildningen.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks.

Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy. Klicka här för mer information.

Tid och plats
Kursen ges den 10 juni 2019 i Stockholm. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kursavgift
Kursavgiften är 7 900 kronor exkl. moms. Dokumentation, frukost, lunch och kaffe ingår.
Är du tidigare kund hos PrivacyWorks får du 10% rabatt på kursavgiften. Varannan deltagare från samma organisation får 50% rabatt.

Anmälan
Anmälan sker på nedan formulär.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast den 1 juni återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500
 
 

Anmäl dig här[contact-form-7 404 "Not Found"]
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS