parallax background
 

GDPR Governance & Compliance – med fokus på styrning och efterlevnad i praktiken

Välkommen till en tvådagarskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som antingen är ansvarig för eller jobbar med GDPR inom en organisation eller ett företag.

 
 

GDPR Governance & Compliance – med fokus på styrning och efterlevnad i praktikenEtt samarbete med Edlegio
 
 
NÄR: 21-22 mars 2019
VAR: Stockholm
KURSLEDARE: Axel Tandberg, Tomas Jalling, Helena Ringström, Leif Frykman och Emma Lilja Sjödin
FRÅGOR: info@edlegio.com
KOSTNAD: SEK 14 900 exkl. moms
 

 
Kursbeskrivning
Välkommen till en tvådagarskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som antingen är ansvarig för eller jobbar med GDPR inom en organisation eller ett företag. Kursens syfte är att ge dig ramverket och verktygen du behöver för att lyckas med en långsiktig och hållbar GDPR-implementering som svarar upp mot kraven som ställs på efterlevnad.

Kursen inleds med en genomgång av vad som har hänt rörande dataskyddslagstiftningen sedan 25 maj 2108, vad har datainspektionerna i Europa gjort, vad händer med Privacy Shield, etc.

Därefter går vi över till ett praktiskt fokus med inriktning på att hjälpa dig vidare i GDPR-arbetet och visa hur du ska kunna se till att alla de policys och arbetsdokument som din organisation/ditt företag har tagit fram i ert GDPR-projekt framgångsrikt ska implementeras. Du får verktyg och argument att använda i ditt löpande arbete för att se till att GDPR de facto efterlevs i din organisation/ditt företag.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som sysslar med compliance eller implementation av GDPR-projekt i alla branscher såväl inom privat som offentlig sektor, exempelvis VD, CFO, COO, CSO, bolagsjurist, egen företagare, Compliance officer, jurist, dataskyddsombud eller annan yrkesroll med koppling till dataskyddsområdet.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är Axel Tandberg, Tomas Jalling, Helena Ringström, Leif Frykman och Emma Lilja Sjödin.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks. Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy.

Klicka här för mer information.

Om Edlegio
Edlegio är ett modernt utbildningsföretag som arrangerar affärsorienterade kurser för professionella målgrupper. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden.
Edlegio är en del av den nordiska mediekoncernen Alma Media som i Sverige bland annat äger och ger ut affärstidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik, Lag & Avtal samt Personal & Ledarskap m fl. Genom att vara en del av Alma Media så säkerställer vi en såväl bred som nischad räckvidd i utvalda målgrupper och marknader för våra utbildningar.

Tid och plats
Kursen ges den 21-22 mars 2019 i Stockholm.

Kostnad
Kursavgiften är 14 900 kronor exkl. moms. I priset ingår två kursdagar, inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.

Anmälan
Anmälan sker hos Edlegio HÄR.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@edlegio.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS