parallax background
 

GDPR för HR-specialister

En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor Bli uppdaterad på gällande lagstiftning. Diskutera frågor med kolleger och experter.

 
 

GDPR för HR-specialister

 
 
NÄR: 6 December
VART: Stockholm
TID: 09:00-16:30
KURSLEDARE: Lotta Kavtaradze och Effie Kourlos
FRÅGOR: info@privacyworksnordic.se
KOSTNAD: SEK 7 900 exkl. moms
 

 
Ny omgång!

Kursbeskrivning
Det är inte ovanligt att både företag och myndigheter ser på integritetsskyddet som en extern fråga, alltså något som primärt rör exempelvis kunder och kommuninvånare. Då glömmer man en stor del av sitt ansvar, nämligen de dataskyddsfrågor som rör den egna personalen. Det är ofta där de verkligt känsliga personuppgifterna kommer in. Hälsoinformation, olika former av övervakning och prestationsmätning, misstankar om brott osv. är ingenting ovanligt inom HR-sektorn, för att inte tala om omdömen och värderande information som kan upplevas som mycket känslig från ett personligt perspektiv.

För att förstå vad man får registrera om sina anställda och hur länge man får ha kvar informationen, behöver man gå till den arbetsrättsliga lagstiftningen och se vad den kräver att arbetsgivaren dokumenterar och ska kunna bevisa långt efteråt. Därför behöver dataskyddsjurister samarbeta med arbetsrättsjurister för att komma fram till ett bra resultat. Det är precis vad den här kursen går ut på, ett samarbete mellan arbetsrätt och dataskyddsjuridik.

Under en heldag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta dataskyddslagstiftningen krav. Vi kommer att utgå från en anställds hela livscykel, från rekrytering till avslutad anställning via löneadministration, medarbetarsamtal, övervakningsåtgärder, skyddade personuppgifter, publicering på hemsidan och mycket mera. Vad får arbetsgivaren registrera? Hur länge ska man ha kvar informationen? Hur får man kommunicera informationen internt och externt? Vilken information ska de anställda få? Det är några av de frågeställningar vi kommer att ta upp i denna specialdesignade kurs för HR-specialister inom både privat och offentlig sektor.

Målgrupp
Alla som sysslar med HR; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal samt dataskyddsombud, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl. som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas inom HR-området.

Fria frågor ingår
Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på Privacy Works Nordic AB via e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är dataskyddsjuristen Lotta Kavtaradze och arbetsrättsjuristen Effie Kourlos. Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist på ett av Sveriges största företag i sex år. Effie Kourlos är verksam som konsult och utbildare med specialinriktning inom arbetsrätt. Effie har varit verksam sedan 2010 och har en bakgrund som jurist vid Hannes Snellman advokatbyrå samt som arbetsrättsspecialist vid en av Stockholms arbetsrättsliga specialistbyråer.

Tillsammans kan Lotta och Effie ge mycket vägledning om hur man kan hantera personuppgifter om anställda på ett integritetsvänligt men effektivt sätt.

Om Privacy Works Nordic AB
Vi hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks. Vi har ett strategiskt samarbete med Forum för Dataskydd rörande Sveriges första utbildning av Dataskyddsombud, DP Academy. Klicka här för mer information.

Tid och plats
Kursen ges den 6 december 2018 i Stockholm. Start: frukost 9.00, kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kostnad
Kursavgiften är 7 900 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 20 november 2018. Anmälan sker här nedan.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast den 19 november återbetalas halva kursavgiften. Privacy Works förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@privacyworksnordic.com. Kursinnehåll: Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se, tel. 073 350 1500.
 
 

Anmäl dig här[contact-form-7 404 "Not Found"]
 
 

PrivacyWorks hjälper kunder med rådgivning, utbildning och andra lösningar inom dataskydd

OM OSS