Ambition, repetition och diskussion är guldbiljetten till värdefull kunskap