Sms-marknadsföring från politiska partier, något vi kommer att få leva med i framtiden?