5 tips på hur du ska tänka när någon begär ut allmänna handlingar som innehåller personuppgifter